Bc. Roman Kloubec

Bachelor's thesis

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP

Recruitment, selection and adaptation of employees as a basis of a strategic human resource management in small-scale and medium-scale enterprises
Abstract:
Tato práce řeší problematiku personálního řízení v dnešní době přezaměstnanosti, kdy je stále složitější získávat, vybírat a udržet ve společnosti kvalitní zaměstnance, kteří se budou ochotni pracovně podílet i na méně atraktivních činnostech. V teoretické části se zaměřuji na definování základní problematiky řízení lidských zdrojů, kde se zabývám získáváním, přijímáním, rozvojem talentů, adaptací …more
Abstract:
This dissertation deals with the problems associated with managing people at a time when there are too many employees, and it is more complicated for companies to attract, select and keep good employees who will be willing to participate in less attractive activities. In the theoretical part I focus on defining of basic problems associated with managing people. I deal with attracting, selecting, developing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Zahrádka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní