Bc. Kateřina MELENOVSKÁ

Diplomová práce

Stravovací návyky studentů vysokých škol

Catering Habits of University Students
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku stravovacích návyků studentů vybraných vysokých škol. Do sledování bylo zařazeno 211 vysokoškolských studentů, z nichž 153 studuje na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, z toho bylo 34 mužů a 119 žen a 59 na Uni-verzitě Tomáše Bati ve Zlíně, z toho 16 mužů a 43 žen. Podle body mass indexu spadá do rozmezí normálního stavu 79,0 % oslovených žen a 58,0 % mužů …více
Abstract:
This thesis deal with the issue of eating habits of students selected universities. Monitoring have been addressed in a total of 211 university students. 153 of respondents are studying at the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno - 34 men and 119 women. 59 of respondents are studying at University of Tomas Bata in Zlín - 16 men and 43 women. 79.0 % of women and 58.0 % of men …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELENOVSKÁ, Kateřina. Stravovací návyky studentů vysokých škol. Kroměříž, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe