Tomáš Valkovič

Diplomová práce

Sociálne tržné hospodárstvo v SRN - súčasný stav

Sociálně tržní hospodářství v SRN - současný stav
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části snaží vysvětlit princip fungování sociálně tržního hospodářství v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformní kroky směrující k zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky v éře narůstající globální konkurence. V praktické části se autor zaměřil na dopady nastupující hospodářské krize na systém sociálně tržního hospodářství v SRN. Za klíčový faktor pro překonání …více
Abstract:
The master thesis in the theoretical part tries to explain the functioning of the social market economy in Germany and also describes the individual reform steps which were aimed to increase the competitiveness of the German economy in the era of increasing global competition. In the practical part the author concentrated on the impact of the economic crisis on the system of social market economy in …více
Abstract:
Diplomová práca sa v teoretickej časti snaží vysvetliť princíp fungovania sociálne tržného hospodárstva v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformné kroky, ktoré smerovali k zvýšeniu konkurencieschopnosti nemeckej ekonomiky v ére narastajúcej globálnej konkurencie. V praktickej časti sa autor zameral na dopady nastupujúcej hospodárskej krízy na systém sociálne tržného hospodárstva v SRN. Ako kľúčový …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Eva Cihelková
  • Oponent: Marie Popovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14393

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní a evropská studia - diplomacie