Mgr. Hana Kovářová

Diplomová práce

Genderové rozdíly v kognitivních a afektivních mechanismech spojených se sociální kognicí

Gender differences in cognitive and affective mechanisms in social cognition
Anotace:
Abstrakt Tato práce se zabývá rozdíly ve vybraných sociálně-kognitivních procesech mezi muži a ženami. V teoretické části je popsán současný stav poznání v oblasti výzkumu sociální kognice a rozdílů mezi pohlavími. Výzkumnému souboru, složenému ze 27 žen a 17 mužů, byla administrována testová baterie obsahující jak sebeposuzovací tak i výkonové metod. Výsledky ukázaly na odlišnosti ve strategiích emoční …více
Abstract:
Abstract The main focus of the diploma thesis is an exploration of gender differences in terms of social cognition. Contemporary theories and findings are described in the theoretical part. A group of self-report and performance-related tests was administered to the research sample (women N = 27 and men N = 17). The results of the study shows significant differences in emotion regulation strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta