Barbora Marinčová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální dopady mentálního postižení a možnosti pomoci ze strany sociálního pracovníka

Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá mentálním postižením a sociálními dopady tohoto postižení v obecné rovině. Práce má formu kompilace a jejím cílem je poskytnout sumarizaci poznatků o mentálním postižení – vymezení stěžejních pojmů, co pro rodinu znamená mít člena s mentálním postižením. Dále to, jakými fázemi prochází rodina s mentálně postižením dítětem, jaké styly rodinné výchovy volí a také to …viac
Abstract:
This thesis is focused on intellectual disability and social impacts of this type of disability. The thesis has a form of compilation and the main aim is to provide the summarization of knowledge - in terms of defining the fundamental terms – what does it mean for a family to have a person with intellectual disability. Also the phazes of parents´coping with the intellectual disability of their child …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc