Bc. Patrik Medřický

Bakalářská práce

Rozhodčí ledního hokeje očima veřejnosti

Ice hockey referee via public oppinion
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit skutečný názor veřejnosti na rozhodčí ledního hokeje a to jak pomocí teoretické části, tak na základě výzkumu. Tato práce by měla přispět k uvědomění si náročnosti této profese. Snahou také bylo zjistit, jaké jsou to potenciální možností zkvalitnění práce rozhodčích v Čechách. Výsledky výzkumu by také mohly přispět k vytvoření hypotézy, jak reagovat na podněty publika …více
Abstract:
The main purpose of this work was to find out the real public opinion about the ice hockey referees based on the theoretical part and research methods. This work should contribute to realise the difficulty of this job. There was also the try to investigate what the potencial changes of the refeerees job’s quality improvement in the Czech Republic are. The outcomes of that research should also contribute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Scholz, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport