Bc. Diana Křížová

Master's thesis

Dostupnost zdravotně nezávadné vody v Nikaragui se zaměřením na rurální oblasti regionu Carazo

Accessibility of drinking water in Nicaragua specialized in rural area of the region Carazo
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou získávání zdravotně nezávadné vody v Nikaragui, zejména v rurálních oblastech regionu Carazo. Teoretická část práce charakterizuje pojem zdravotně nezávadné vody, způsoby jejího získávání a s tím spojena možná rizika. Zmíněna je strategie pro efektivní hospodaření s vodními zdroji pro rozvojové země doporučené světovými organizacemi. Jsou popsány nejčastější …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of drinking water scarcity in Nicaragua, especially in the rural areas of the Carazo region. Theoretical part describes drinking water definition and the most common causes of problematic accessibility of drinking water including the impacts on local inhabitants. Recommended world water strategies for sustainable water management in developing countries are mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií