Bc. Kristýna Fousková

Bachelor's thesis

Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů

LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents
Abstract:
Bakalářská práce na téma “Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů” pojednává o netradiční metodě výchovné dramatiky LARP (live action role playing) a jejích specifikách se zaměřením na vhodnost využití při práci s adolescenty. Larp je v České republice vnímán téměř výhradně jako volnočasová aktivita, v zahraničí je však již dlouhou dobu využíván jako funkční a přitažlivá …more
Abstract:
Bachelor thesis "LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents" deals with the topic of innovative method of educational drama called LARP (live action role playing) and its specifics with focus on its appropriateness when used in work with adolescents. In the Czech Republic LARP is perceived predominantly as a leisure time activity, however in other countries is has been used as a functional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education