Bc. Lucie Tomaštíková

Bakalářská práce

Internationalisation of Higher Education and Student's Intercultural Development

Internationalisation of Higher Education and Students' Intercultural Development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem internacionalizace ve vysokém školství v rámci Evropského kontextu. Práce předkládá definici konceptu internacionalizace a její zásadní roli v přípravě studentů na jejich vedoucí role v globálním světe. Analýza institucionální strategie internacionalizace navržená ve Strategickém Plánu Masarykovy univerzity na další roky je zkoumá-na a diskutována z pohledu Strategie …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis deals with the process of Internationalisation in Higher Education within the European context. The thesis introduces the concept of Internationalisation and its fundamental role in preparing students for their leading roles in the global world. The analysis of institutional Strategy for Internationalisation proposed in the Strategic Plan of Masaryk University for the upcoming …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jana Zerzová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta