Mgr. Magdalena HANUSKOVÁ

Disertační práce

Internationalisation of Higher Education under the Microscopic Lens of Conversation Analysis: An empirical account of participant orientations to language in a Czech EMI context

Internationalisation of Higher Education under the Microscopic Lens of Conversation Analysis: An empirical account of participant orientations to language in a Czech EMI context
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá problematikou používání angličtiny jako vyučovacího jazyka (English-medium instruction, "EMI") ve vysokoškolských seminářích nejazykových oborů a je zasazena do kontextu internacionalizace českého vysokého školství. Analýza je založena na 7,5 hodinách audionahrávek pořízených na půdě vybrané české univerzity v seminářích navštěvovaných českými i mezinárodními studenty …více
Abstract:
The present thesis explores the use of English as the medium of instruction in university seminars and is set in the context of internationalisation of Czech higher education. The analysis builds on 7.5 hours of audio-recorded teacher-fronted work in English-taught undergraduate seminars from sociology and pedagogy attended by Czech and international students, where English is used as the lingua franca …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D., Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSKOVÁ, Magdalena. Internationalisation of Higher Education under the Microscopic Lens of Conversation Analysis: An empirical account of participant orientations to language in a Czech EMI context. Ostrava, 2021. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta