Bc. Kateřina MUŽNÁ

Diplomová práce

Hygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonů

The hygienic importance of expositions to non-ionogenic radiation coming from mobile
Anotace:
Roste počet základnových stanic a s nimi i expozice obyvatelstva radiofrekvenčnímu záření. Jelikož je užívání mobilního telefonu tak značně rozšířené, mohly by být jeho případné nežádoucí účinky na zdraví v celosvětovém měřítku na celkový zdravotní stav obyvatelstva závažné. Proto je elektromagnetické záření stále předmětem mnoha výzkumů. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda jsou dodržovány přípustné …více
Abstract:
There is increasing number of cell phones and base stations as well as the exposure of the population by radiofrequency radiation. As the use of a mobile phone so greatly expanded, could be its potential adverse effects on health on a global scale to the overall health of the population severe. Electromagnetic radiation is still the subject of many investigations. The aim of my thesis is to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Zveřejnit od: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUŽNÁ, Kateřina. Hygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonů. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta