Theses 

Strategická analýza podniku – Ing. Iveta Beranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Iveta Beranová

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of enterprise

Anotace: Předmětem diplomové práce Strategická analýza podniku je provedení komplexní strategické analýzy konkrétního podniku, definování konkurenceschopnosti podniku a návrh opatření pro další rozvoj podniku. V úvodu práce je vyzdvižen význam strategického řízení, stanoven cíl a dvě pomocné výzkumné otázky, které pomohou ověřit dosažení cíle. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy strategického řízení a osvětleny vybrané metody strategické analýzy. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na podnik Amylon, a.s. Závěry vyvozené ze strategické analýzy jsou shrnuty a následně jsou navržena opatření pro další rozvoj.

Abstract: The main purpose of this thesis Strategic analysis of enterprise is a strategic analysis of specific company along with the research of the competitivness and some suggestions for the further development of the company. The importace of strategic management, the main goal with two research questions are presented on the beginning of the work. The theoretical part of the work consist of basics definitions of strategic management and selected methods used for the strategic analysis. These methods were applied on company Amylon, a.s. in the second practical part of the thesis. In the conslusion I present gained results of the startegic analysis and suggest some steps for the future.

Klíčová slova: Strategie podniku, strategické řízení, strategická analýza, konkurenceschopnost, škrobárenství, potravinové směsi, Corporate strategy, strategic management, strategic analysis, competitivness, starch industry, food powders

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz