Jaroslav Brandejský

Diplomová práce

Vztah podnikové strategie a strategie informatiky v prostředí MSP

The connection between business strategy and IT strategy in the SME environment
Anotace:
Práce se věnuje tématu propojení strategie IT na strategii podniku, případně další podpůrné strategie. Řeší téma využití IT technologií a technologických trendů v návaznosti na propojení těchto strategií. Hlavním cílem je popsat tuto oblast z pohledu prostředí malých a středních podniků (SMB) a nalezení možností a řešení, které jsou pro tento typ společností aplikovatelné. Jednotlivé části práce se …více
Abstract:
This thesis deals with the connection between IT strategy and company strategy and other relevant strategies. The paper focuses on using IT technology and technological trends in connection to the mutual relations of these strategies. The main objective is to describe this area from the point of view of the environment of small and medium-sized business and to look for possibilities and solutions which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Martin Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81147