Bc. Miroslav Běloch

Master's thesis

Nové trendy marketingového výzkumu. Analýza metod marketingového výzkumu rezidentních zákazníků společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

New Trends in Marketing Research. Analysis Methods of Marketing Research Resident Customers of Company Telefónica Czech Republic, a.s.
Abstract:
Tématem diplomové práce je marketingový výzkum, který je jednou z nejdůležitějších dovedností při stanovování obchodních cílů a přípravě marketingových strategií. V teoretické části je definováno, co marketingový výzkum představuje, včetně historie a marketingového informačního systému. V práci rovněž dochází jednak k vymezení základních pojmů jako rozdělení trhu, zdroje informací, úloha holistického …more
Abstract:
Subject of this dissertation is marketing research which is one of the most important factor needed for planning business aims and preparation of marketing strategies. In the theoretical part is define what marketing research present, including history and information system of marketing. In this piece are also mention basic words such as market share, source of information, function of holictic marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Iva Petrová
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní