Nela BARTŮŇKOVÁ

Bakalářská práce

Lužickosrbská problematika v časopise Světozor v druhé polovině 19. století

Portrayal of Lusatian Sorbs in Světozor journal during the second half of the 19th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá lužickosrbskou problematikou v časopise Světozor od druhé poloviny 19. století. Jejím cílem je na konkrétním příkladě článků tohoto časopisu zachytit a popsat, jak se v české žurnalistice vyvíjel pohled na problematiku národa Lužických Srbů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with a topic of Lusatian Sorbs in Světozor journal during the second half of the 19th century. The main goal of the thesis is to describe and analyze the development of various perspectives on the issue of Lusatian Sorbs in Czech journalism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTŮŇKOVÁ, Nela. Lužickosrbská problematika v časopise Světozor v druhé polovině 19. století. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta