Bc. Marek Andrýsek

Bachelor's thesis

Hacking jako evoluční krok ve vývoji interaktivních MIDI nástrojů

Hacking as an evolutionary step in the development of interactive MIDI instruments
Abstract:
Práce se zabývá problematikou hackingu a modifikování řídících kódů, které ovlivňují a mění funkce interaktivních MIDI nástrojů. Definičně je studie zakotvena v teorii Stevena Levyho (Hackers – Heroes of the Computer Revolution) a dále pracuje s pojmy MIDI, interaktivita a interaktivní MIDI nástroj. Práce chronologicky mapuje vývoj klíčových nástrojů, které tvoří přechod od MIDI programování k jejich …more
Abstract:
Thesis deals with the issues of hacking and modifying of control codes, which affects and changes features of the interactive MIDI instruments. Study is based on definitions by Steven Levy's theory (Hackers – Heroes of the Computer Revolution) and also works with terms MIDI, interactivity and interactive MIDI instrument. Text chronologically maps evolution of essential instruments which forms the transition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media