Bc. Kateřina Kramlová

Master's thesis

Reliabilita alternativních forem Montrealského kognitivního testu a souvislost výkonu v testu se vzděláním a normálním stárnutím

Alternate-form Reliability of the Montreal Cognitive Assessment and the Relation of Education and Normal Aging to the Test Performance
Anotácia:
Základním cílem práce je ověřit psychometrické charakteristiky alternativních forem Montrealského kognitivního testu (MoCA) a verze původní. Původní a alternativní formy MoCA jsme administrovali ve znáhodněném pořadí 60 kognitivně zdravým osobám ve věku 40 až 67 let. Verze testu MoCA byly srovnatelné v dosaženém skóru (F(2)=0,67; p=0,51) a vysoce spolu korelovaly (r=0,69-0,74, p<0,01). V subtestech …viac
Abstract:
The main purpose of this study, is investigate psychometric characteristics of the Montreal Cognitive Assessment alternative forms (MoCA), and original version. All three forms of the MoCA were administrated in a counterbalanced order to 60 cognitively healthy participants aged 40 to 67. All MoCA versions were eaqual in gained score (F(2)=0,67; p=0,51) and highly correlated (r=0,69-0,74, p<0,01 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedúci: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií