Bc. Renáta RUCKÁ

Diplomová práce

Využití neuropsychologických testů pro časnou detekci mírné kognitivní poruchy

The use of neuropsychological tests for early detection of mild cognitive impairment
Anotace:
Úvod: Mírná kognitivní porucha je přechodný stav mezi změnami kognitivních funkcí ve stáří a demencí. Je to stav, při kterém ale nejsou narušeny běžné denní aktivity jedince. Lidé s touto poruchou většinou trpí zapomnětlivostí, mají potíže naučit se a zpracovat nové informace, objevují se u nich také problémy s koncentrací. Avšak všechny tyto příznaky nedosahují úrovně demence a považují se spíše za …více
Abstract:
Introduction: Mild cognitive impairment is a transient state between cognitive changes in aging and dementia. Normal daily activities are not disrupted. People with MCI usually have memory and concetration problems. Also, they have trouble processing new information and learning. However, all these symptoms do not mean dementia. These symptoms are mild. The diagnostic of Mild cognitive impairment is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUCKÁ, Renáta. Využití neuropsychologických testů pro časnou detekci mírné kognitivní poruchy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta