Bc. Jana Šturcová

Diplomová práce

Vyhodnocení návrhu proveditelnosti podnikatelského záměru na zřízení a provozování nového restauračního zařízení

Evaluation of the business financial situation in MS excel and proposals to an improvement of the situation
Anotace:
Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru na nové restaurační zařízení. Tento návrh je tvořen pro vyvarování se zbytečným chybám při zakládání podniku. Pomocí analýzy trhu je zjištěno, zda je takový druh podniku ve městě žádaný. Pomocí finančního plánu je vypočteno, jak si podnik poradí s počátečním financováním. Výsledkem je návrh řešení, jak by měl v příštích letech podnik postupovat …více
Abstract:
Diploma work thesis becames a proposal of business plan for new dining facilities. This document is made to avoid unnecessary mistakes when starting a business. Using market analysis to ascertain whether it is the kind of enterprise in demand. And with the financial plan will be calculated as a firm handle the initial funding. The solution will be a proposal, as it should in the coming years the enterprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: Ing. Romana Lakkisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management