Bc. Petra Hrbková

Bakalářská práce

Psychologie náboženství Carla G. Junga a Viktora E. Frankla (komparace)

Psychology of Religion by Carl G. Jung and Viktor E. Frankl (Comparison)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na psychologii náboženství Carla Gustava Junga a Viktora Emanuela Frankla. Jak Jung, tak Frankl nahlížejí na náboženství jako na projev lidské duše a tuto skutečnost oba vidí jako dostatečný důvod pro to, aby se psychologie náboženstvím zabývala. Na základě své klinické praxe Jung dokonce došel k závěru, že v nevědomí nenáboženského člověka je možno nalézt náboženský …více
Abstract:
This thesis is aimed on the psychology of religion of Carl Gustav Jung and Viktor Emanuel Frankl. Both Jung and Frankl think of religion as a certain reflection of a human soul, which is according to them enough reason for psychology to be concerned with religion. Based on his clinical practice, Jung even took the view that in the unconscious mind of an unreligious person it is possible to find religious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrbková, Petra. Psychologie náboženství Carla G. Junga a Viktora E. Frankla (komparace). Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická