Michal MATUSZEK

Bakalářská práce

Sportovní sponzoring jako forma marketingové komunikace

Sports sponsorship as a form of marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice sponzoringu a řeší jeho úlohu jako nástroje marketingové komunikace. Význam sponzoringu nejen v oblasti sportu neustále roste a světové společnosti do této činnosti investují neustále vyšší objemy peněz. Hlavním cílem práce je analýza sponzorské aktivity regionálních firem jako nástroje jejich marketingové činnosti. Práce v praktické části využívá metody kvalitativního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues of sponsorship and solves its role as instrument of marketing communication. The importance of sponsoring not only in the field of sport is constantly growing and world 's companies are constantly investing in higher volumes of money. The main aim of the thesis is to analyse the sponsorship activity of regional companies as a tool of their marketing activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Gabriela Cieslarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUSZEK, Michal. Sportovní sponzoring jako forma marketingové komunikace. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie