Bc. Zdeňka Bartošková Pitronová

Master's thesis

Stárnutí textilií vlivem teploty

Ageing of textile by dry heat treatment
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stárnutím textilií, zejména z hlediska vlivu teploty na jednotlivé materiály. V práci jsou popsány a zkoumány vybrané materiály jak přírodní, tak syntetické. V experimentální části byly materiály vystaveny teplotní expozici po dobu až 27 dní při teplotách 80130 °C. Na všech vzorcích byla měřena pevnost, tažnost a rozměrová stálost a na vybraných vzorcích byla provedena termická …more
Abstract:
The thesis deals with the ageing of textiles, with the focus on the influence of the temperature on different textile fabrics. Chosen natural and synthetic materials are described and analyzed. In the experimental part, materials were exposed to the temperature from 80 to 130 °C up to 27 days. Stronghold, tensibility and dimensional consistency were measured on all samples. On chosen samples thermal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartošková Pitronová, Zdeňka. Stárnutí textilií vlivem teploty. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Master programme / field:
Industrial Engineering / Product Engineering

Theses on a related topic