Bc. Jana Hudečková

Diplomová práce

Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí

Degradation of textile in different soil environment
Anotace:
Tato práce se zabývá degradací a mineralizací přírodních textilních materiálů v různých půdních prostředích a v přítomnosti kovů za a bez stálého přístupu vzduchu. V teoretické části jsou popsány použité textilní materiály, způsoby jejich uchování v půdních prostředích a biologická degradace materiálů. Dále je charakterizována půda a koroze mědi a železa. Instrumentální část je věnována popisu materiálů …více
Abstract:
The degradation and mineralization of natural textile materials are examined in this thesis. Samples were studied in various burial environments and in the presence of metal-swith orwithoutcontinualair access. The used textile materials, ways of preservation in the burial environment andits biological degradation are described inthe theoretical part of the thesis.Thesoil and corrosion of copper and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta