Bc. Zdeňka Bartošková Pitronová

Master's thesis

Stárnutí textilií vlivem teploty

Ageing of textile by dry heat treatment
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá stárnutím textilií, zejména z hlediska vlivu teploty na jednotlivé materiály. V práci jsou popsány a zkoumány vybrané materiály jak přírodní, tak syntetické. V experimentální části byly materiály vystaveny teplotní expozici po dobu až 27 dní při teplotách 80130 °C. Na všech vzorcích byla měřena pevnost, tažnost a rozměrová stálost a na vybraných vzorcích byla provedena termická …viac
Abstract:
The thesis deals with the ageing of textiles, with the focus on the influence of the temperature on different textile fabrics. Chosen natural and synthetic materials are described and analyzed. In the experimental part, materials were exposed to the temperature from 80 to 130 °C up to 27 days. Stronghold, tensibility and dimensional consistency were measured on all samples. On chosen samples thermal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedúci: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošková Pitronová, Zdeňka. Stárnutí textilií vlivem teploty. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Master programme / odbor:
Industrial Engineering / Product Engineering

Práce na příbuzné téma