Bc. Lucie Kaplanová

Diplomová práce

Realizace datového skladu pro hodnocení kvality překladů

Data Warehouse for Translation Quality Assessment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá realizací datového skladu pro vybranou společnost. Datový sklad je orientován na proces hodnocení kvality překladů a je tvořen v prostředí Microsoft SQL Server. Práce zahrnuje návrh datového modelu, implementaci fyzických struktur a celého ETL procesu, který slouží pro automatické nahrávání transformovaných dat.
Abstract:
This master’s thesis deals with the realization of a data warehouse for a selected company. The data warehouse is oriented on the process of translation quality assessment and is created on Microsoft SQL Server. The thesis includes designing a data model, implementation of physical structures and the whole ETL process, which is used for the automatic loading of transformed data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Na základě rozhodnutí ze dne 16. 12. 2019 Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zastoupené děkanem doc. Ing. Pavlem Žufanem, Ph.D. č. j. 27140/2019-191 bylo rozhodnuto o odložení zveřejnění závěrečné práce, a to na dobu 3 let.
Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno decided to postpone the publication of the final thesis for 3 years. After the period the publication of the final thesis will be piblished in the UIS.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta