Bc. Jiří Ponížil

Master's thesis

Regionální dispečerská pracoviště na Moravě

Regional dispatcher workplaces in Moravia
Abstract:
V diplomové práci jsou popsány formy dálkového řízení na síti SŽDC. Na základě současného stavu dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení je navržena nová koncepce dálkového řízení železniční dopravy na nekoridorových tratích a navržena koncepce dálkového řízení z regionálních dispečerských pracovišť. Dále je charakterizováno jedno regionální dispečerské pracoviště včetně výhod a nevýhod této koncepce …more
Abstract:
The actual approaches to remote control of interlocking systems on the railnet of SŽDC are described in this thesis. The thesis is focused on regional dispatcher workplaces. Proposed conception of remote control of interlocking systems in regions introduced in the thesis is based on current state of knowledge. The characteristics of one regional dispatrcher working place and the sumarization of advantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ponížil, Jiří. Regionální dispečerská pracoviště na Moravě. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera