Martin Janák

Diplomová práce

Krizová připravenost Centrálního dispečerského pracoviště Praha, organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou krizové připravenosti Centrálního dispečerského pracoviště Praha, organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Teoretická část přibližuje politiku krizového řízení České republiky, určení kritické infrastruktury. Práce zpracovává metody řízení rizik a krizové řízení Správy železniční dopravní cesty a seznamuje s Centrálním dispečerským …více
Abstract:
The main topic of this Thesis is to describe the issue of Crisis readiness of Central Traffic Control Prague, organizational unit of the Railway Infrastructure Administration, state organization.Theoretical part is describing in details politics of crisis management in Czech Republic, determining critical infrastructure. The work processes methods of risk management and crisis management of Railway …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/paa031/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty