Bc. Karolína Jiráská

Bakalářská práce

Intenzita estetického prožitku na základě barvy

The Intensity of Aesthetic Experience based on Color
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje estetickému prožitku a intenzitě uměleckého díla či estetického objektu na základě barvy. Definuje barvu a představuje její měnící se roli v průběhu dějin kultury. V druhé části se práce věnuje vizuálnímu umění a klade proti sobě černobílou a barevnou fotografii, následně pak i černobílé a barevné obrazy. Práce nastiňuje hodnotu a funkci barev ve vizuálním umění a její spojitost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the aesthetic experience and intensity of a work of art or aesthetic object based on color. It defines color and represents its changing role in the history of culture. In the second part, the work is devoted to visual art and puts black and white and color photography against each other, followed by black and white and color images. The work outlines the value and function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika