Eva Mesteková

Bakalářská práce

Self-directed support: Řízení sociálních služeb samotným uživatelem

Self-Directed Support
Anotace:
Práce spadá tematicky do oblasti sociální politiky. Konkrétně se zabývá u nás dosud nepříliš známým avšak v zahraničí se rozvíjejícím systémem zajišťování sociální péče. Self-directed support (SDS), tedy podpora řízená jednotlivcem, je určena pro lidi s postižením, seniorům a dlouhodobě nemocným. Klíčovou roli zde zastává osobní rozpočet, který je vázaný na uživatele sociálních služeb a umožňuje mu …více
Abstract:
This Bachelor's thesis falls thematically into field of Social Policy. Specifically it deals in Czech Republic yet known, but abroad evolving system of Social Care. Self-Directed Support (SDS) is a support led by an individual and is designed for people with disabilities, the elderly and long-term sick. A fundamental role is set for personal budget, which is closely linked with users of Social Care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: Dalibor Dočkal
  • Oponent: Antonie Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33760