Theses 

Dobrovolnictví v nemocnici jako možnost duchovní podpory pacientů – Anna Botková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Anna Botková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Dobrovolnictví v nemocnici jako možnost duchovní podpory pacientů

Anotace: Tato absolventská práce si klade za cíl, popsat možnosti naplňování duchovních potřeb pacientů hospitalizovaných v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních prostřednictvím dobrovolníků. Značný prostor je věnován popisu duchovních potřeb pacientů a následně popisu subjektů, kteří na tyto potřeby reagují. Teoretická tvrzení jsou doplněna o dotazníkové šetření, které mapuje konkrétní postoje dobrovolníků k možnostem poskytování duchovní podpory pacientům v rámci dobrovolnictví v Nemocnici Šumperk a.s.

Abstract: The aim of this graduation thesis is to describe opportunities of fulfilment the spiritual needs of patent adamitted to hospital and other medical facilities through volunteers. Considerable part of the thesis is dedicated to the characterization of spiritual needs of the patients and to a description of persons who provide spiritual care. The theoretical claims are followed up by the questionnaires surveying the views of the volunteers on the possibilities of providing the spiritual support to the patients in the Šumperk hospital.

Klíčová slova: Duchovní služba ve zdravotnictví, spirituální potřeby, dobrovolník, kaplanství Spiritual care in healthcare, spiritual needs, volunteer, chaplaincy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:54, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz