Irina Selitrennikova

Bakalářská práce

The role of the Federal Reserve System in economy of the USA

Role Federálního Rezervního Systému v ekonomice USA
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zanalyzovat Federální Rezervní Systém, centrální banku Spojených Států Amerických, zkráceně FED. V práci je popsáná jeho role během dvou nějvětších krizí a jeho změny v příjmech. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnováná třem subjektům, ze kterých se skládá FED. Druhá kapitola zahrnuje historické informace důvodů založení a chronologický sled událostí …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to analyze the Central Bank of the United States, the Federal Reserve Bank, to define its role during two serious crises and to research changes occurred to FED's incomes. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated to three entities which Federal Reserve consists of, the second one obtains the historical information about the reasons …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Kristine Gevorgyan
  • Oponent: Karel Brůna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71008