Bc. Jana NEPLECHOVÁ

Diplomová práce

Umělá plicní ventilace a weaning v intenzivní péči

Mechanical ventilation and weaning in intensive care
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zhodnotit dodržování kritérií během weaningu čili ukončování UPV (umělá plicní ventilace) u pacientů v intenzivní péči. Mezi dílčí cíle patřilo srovnat délku UPV, délku hospitalizace na intenzivním lůžku, srovnat počet extubací/dekanylací (vytažení endotracheální/trachestomické kanyly) a srovnat počet komplikací, zejm. reintubace/rekanylace (znovuzavedení …více
Abstract:
Objectives: The main objectives of the research survey were to evaluate the compliance of the criteria during weaning or termination of MLV (mechanical lung ventilation) in patients under intensive care. The partial goals included the comparison of the length of MLV, length of hospitalization under intensive care, the contrast of the number of extubations/decannulations, and the comparison of the number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEPLECHOVÁ, Jana. Umělá plicní ventilace a weaning v intenzivní péči. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta