Anna PĚTVALDSKÁ

Bachelor's thesis

Genderové role muže - role manžela, otce a živitele

Man gender's roles - role of husband, father and breadwinner
Abstract:
Tématem práce je problematika genderu a především tři vybrané mužské genderové role -role manžela, otce a živitele ? jejich geneze a současnost. První část práce je věnovaná termínu gender, jeho vymezení a pojmům, které se s tímto termínem pojí. V další části je stručně představeno, jakým způsobem byly pojímány mužské (a ženské) role a jak se postupně vlivem společenských změn přetvářely až do dnešního …more
Abstract:
Topic of this thesis is a gender issue, in particular three male gender?s roles ? a husband, a father and a breadwinner role ? their genesis and present. The first part is focused on a definition of the gender itself, and also terms, related to it. Next part introduces ways of male and female roles understanding and their evolution resulted from social changes till nowadays. The last main part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2011
Accessible from:: 19. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Petr Saforek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PĚTVALDSKÁ, Anna. Genderové role muže - role manžela, otce a živitele. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Counselling in Social Work