Bc. Jakub Kučera

Diplomová práce

Prediktivní modelování multikriteriálních parametrů ovlivňující sněhové podmínky

Predictive modeling of multi-criteria parameters influencing snow conditions
Anotace:
Tato práce má za cíl vyhledat vhodné datové zdroje pro monitorování sněhové pokrývky a s jejich pomocí modelovat její vývoj. Vstupními daty jsou in-situ a družicová data, z nichž byly vytvořeny dva modely, modelující statické a dynamické parametry ve třech různých oblastech. Výsledkem práce je hodnocení oblastí na základě vstupních parametrů a predikce dynamických faktorů ovlivňující výskyt sněhové …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find suitable data sources for snow cover monitoring and with its help model its development. Input data are in-situ and satellite data, from which two models were created, modeling static and dynamic parameters in three different areas. The result of this work is the evaluation of areas based on input parameters and prediction of dynamic factors affecting the occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika