Martina Mrázková

Diplomová práce

Zhodnocení hospodaření s majetkem vybraných obcí České republiky s využitím dotací

Evaluation of Community Property Financial Management in Selected Municipalities of the Czech Republic by Usage of Subsidies
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hospodaření obcí s majetkem. Cílem diplomové práce je zhodnocení hospodaření s majetkem vybraných obcí České republiky, a to s využitím dotací v období let 2010 – 2016, na základě provedení rozboru hospodaření s majetkem sledovaných obcí, zaměřeného jednak na porovnání obecních rozpočtů z hlediska výše příjmů a výdajů v jednotlivých letech a jednak srovnání vývoje majetku …více
Abstract:
Master’s thesis is focused on the community property financial management of municipalities. The goal of this thesis is to evaluate the property management of selected municipalities in the Czech Republic with the usage of subsidies in years 2010 – 2016 based on the analysis of this property management, which is on the one hand focused on the comparison of municipality budgets from the point of revenues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa