Valerie Vocílková, DiS.

Diplomová práce

Možnosti spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte.

Opportunities for co-operation between the institution of social and legal protection of children and in facilities for children in urgent need of help in addressing the situation of the endangered child.
Anotace:
Tato diplomová práce se bude zabývat agendou výkonu sociálně-právní ochrany dětí orgánem sociálně-právní ochrany a osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro činnost dle § 42 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak řeší nepříznivou sociální …více
Abstract:
This diploma thesis will deal with the agenda of the performance of social and legal protection of children by the body of social and legal protection and the person authorized to perform the social and legal protection of children for activity according to § 42 of the Act. No. 359/1999 Coll., on Social and Legal Protection of Children, as amended – establishment of facilities for children requiring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5737

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
 • Vedoucí: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
 • Oponent: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z1jbb7 z1jbb7/4
27. 5. 2019
Složky
Soubory
Kohout, J.
29. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.