Bc. Iva Mikulcová

Diplomová práce

Srovnávací analýza pojmového aparátu ve sféře terciárního vzdělávání

Comparative analysis of terms in tertiary education
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Srovnávací analýza pojmového aparátu ve sféře terciárního vzdělávání“ analyzuje a hodnotí jazykové prostředky, které jsou užívány při komunikaci v terciárním sektoru vzdělávání. Teoretická část práce zahrnuje srovnání vzdělávacích systémů Ruské federace a České republiky a seznamuje se současnou podobou školství v obou zemích. V praktické části práce byl nashromážděný lexikální …více
Abstract:
The diploma thesis „Comparative analysis of terms in tertiary education“ analyse and evaluate words and phrases, which are used in communication in tertiary education. The theoretical part include comparison between education system in Russian Federation and education system in the Czech Republic and outlines current situation of education in both countries. The practical part is dedicated to linguistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta