Monika Novická

Bakalářská práce

Sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a právo

Social security, health insurence and law
Abstract:
Submitted bachelor thesis has got theoretical and practical character. Major point of thesis is to introduce the system of social security and health insurance. The first chapter includes history and evolution of social security in Slovak Republic and abroad as a tool for creating citizen social assurance and help for citizens in difficult life conditions. The second and the third chapter discuss health …více
Abstract:
Predkladaná bakalárska práca má teoretický a popisný charakter. Hlavým cieľom mojej práce bolo priblížiť systém sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. V prvej kapitole rozoberám históriu a celkový vývoj sociálneho zabezpečenia vo svete a v Slovenskej republike, ako nástroja na vytvorenie určitej sociálnej istoty a pomoci občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivých podmienkach. Zdravotnému poisteniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Andrea Holíková
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře