Barbora MÓNOVÁ

Bakalářská práce

Uplatnení her v ergoterapii

Applying game in occupational therapy
Anotace:
Práce se skládá ze tří částí. První, obecná část, se zaměřuje na vymezení pojmu hra, její využití v pediatrii a starší populace, uplatnění v ergoterapii a následně v jakých zařízení a jakým způsobem můžeme hru využít. Druhá, speciální část, je souborem teoretických poznatků k danému tématu. V třetí části, praktické, je popsána anamnéza, vyšetření klientky formou hry, stanovení krátkodobého ergoterapeutického …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into three parts. The first part is a general one. It focused on the explanation the game concept, its usage in pediatrics and by elderly population, in occupational therapy and in which facilities it can be used and how we can use that game in practice. The second part, the specific part, is a set of theoretical knowledge to this specific topic. In the third part, practical …více
 

Klíčová slova

ergoterapie hra dítě
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Bc. Eva Křemenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÓNOVÁ, Barbora. Uplatnení her v ergoterapii. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma