Ing. Veronika Pávišová

Bakalářská práce

Prezident republiky - přímá volba

President of the Republic - direct dialing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Přímou volbou prezidenta republiky. První část se věnuje charakteristickému postavení prezidenta republiky v parlamentním, prezidentském a poloprezidentském systému. Druhá část se pak věnuje samotné volbě prezidenta republiky.
Abstract:
This thesis deals with the direct election of the President of the Republic. The first part discuss the characteristic prezidents position in parlamentary, presidential and semi-presidential system. The second part is about actual direct election of the President.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní