Bc. Richard HEJLEK

Diplomová práce

Návrh úhlového upínače elektrod pro EDM obrábění

Design of angular fixture of electrodes for EDM operation
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl vyřešení požadavku firmy WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o. závod Ostrov na zvýšení přesnosti úhlového obrábění vtokových částí vstřikovacích forem při elektroerozívním obrábění EDM pomocí elektrod a zvětšení rozsahu nastavených úhlů na upínači pro elektroerozívní EDM obrábění.
Abstract:
The thesis is focused on solving the request of WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o. in Ostrov to improve accuracy of angular tooling of sprue parts of injection molds for electro-erosive tooling EDM with the help of electrodes and extending angular range on fixture for electro-erosive EDM tooling.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJLEK, Richard. Návrh úhlového upínače elektrod pro EDM obrábění. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění