Theses 

Přesnost měření silničními radary a ovlivňující faktory – Roman KALČÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Roman KALČÍK

Bakalářská práce

Přesnost měření silničními radary a ovlivňující faktory

Accuracy measuring road radars and share factors

Anotace: Bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňujícími přesnost měření silničních radarů. Úvodní kapitola nás seznamuje s Policií ČR a s měřením. V další části práce se seznámíme s legislativou upravující silniční provoz a legislativou týkající se metrologie. Dále práce popisuje principy silničních radarů, požadavky na jejich přesnost a druhy radarů s uvedením několika jejich výrobců. V závěrečné kapitole je zhodnocena celá práce se zjištěnými příčinami nepřesnosti měření u silničních radarů.

Abstract: Bachelor thesis deals with the share faktors on the accuracy of measurement of road radar. Introductory chapter introduces us to the Police of the Czech Republic and measurement. In other parts of the work will become acquainted with the legislation governing road and legislation relating to metrology. In addition, the work describes the principles of road radar, the accuracy and the types of radar, indicating the numer of their producers. In the final chapter is evaluated by the entire work with identified causes inaccuracies in measurement for roadside radars.

Klíčová slova: silniční radar, přesnost měření, ovlivňující faktory, Dopplerův princip, rychlost jízdy, kmitočet, laserový paprsek, okamžitá rychlost, ověření, legislativa, zákon, policie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
  • Identifikátor: 43037

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43037 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

Jak správně citovat práci

KALČÍK, Roman. Přesnost měření silničními radary a ovlivňující faktory. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz