Bc. Gabriela Brachová, DiS.

Diplomová práce

Antifašistická akce a Dělnická strana: komparativní analýza politických diskursů

Antifascist Action and Workers' Party: Comparative Analysis of Political Discourses
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá kritickou analýzou politických diskursů, jejichž „uživateli“, reprezentanty jsou dvě radikální politická uskupení: Antifašistická akce a Dělnická strana. Klade si za cíl určit prostřednictvím analýzy jejich textů, zda mají „jejich“ diskursy nějaké společné, respektive odlišné znaky a vlastnosti a pokud ano, tak jaké. Zaměřujeme jsme se především na ideologické …více
Abstract:
This final thesis deals with critical discourse analysis of political discourses, which are represented by two radical political organizations: Antifascist Action and Worker’s Party. It is aimed to detected through the analysis of their text, if „their“ discourses have some shared or different signs and features and, eventually, which they are. We are focused especially on ideological background of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií