Bc. Gabriela Brachová, DiS.

Master's thesis

Antifašistická akce a Dělnická strana: komparativní analýza politických diskursů

Antifascist Action and Workers' Party: Comparative Analysis of Political Discourses
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá kritickou analýzou politických diskursů, jejichž „uživateli“, reprezentanty jsou dvě radikální politická uskupení: Antifašistická akce a Dělnická strana. Klade si za cíl určit prostřednictvím analýzy jejich textů, zda mají „jejich“ diskursy nějaké společné, respektive odlišné znaky a vlastnosti a pokud ano, tak jaké. Zaměřujeme jsme se především na ideologické …more
Abstract:
This final thesis deals with critical discourse analysis of political discourses, which are represented by two radical political organizations: Antifascist Action and Worker’s Party. It is aimed to detected through the analysis of their text, if „their“ discourses have some shared or different signs and features and, eventually, which they are. We are focused especially on ideological background of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií