Bc. Tereza Andělová

Diplomová práce

Láska a vztahová údržba v manželstvích seniorů

Love and Relational Maintenance in Marriages of Older Adults
Anotace:
Práce se zabývá subjektivním pojetím a vnímáním lásky v dlouholetých manželstvích seniorů. Zaměřuje se také na prvky vztahové údržby, které ve svých manželstvích starší lidé používají. Problematika byla zkoumána polostrukturovanými rozhovory s jedenácti seniory a data analyzována metodou zakotvené teorie.
Abstract:
This thesis explores the topic of love and relational maintenance in marriages of older adults. The aim was to investigate how older adults perceive their love feelings and what relational behavior they use. We realized eleven semistructured interviews with older adults. Obtained data were analyzed by the grounded theory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Skočovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií