Sabine Bucher

Bakalářská práce

Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon

Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon
Anotace:
Přímé zahraniční investice (dále "PZI") hrají ve světové ekonomice významnou roli a jsou často zmiňovány v literatuře v souvislosti s jejich dopady na hostitelskou zemi. Ve své práci se snažím konkretizovat tyto dopady i se zaměřením na regionální rozložení těchto zahraničních investic. V úvodu jsou obecně charakterizovány PZI, jejich faktory a jejich dopady na hostitelskou zemi. Dále byly vybrány …více
Abstract:
Foreign direct investment ("FDI") plays an important role in the global economy and it is mostly mentioned in literature in terms of its impacts on the host country and its regions. In my bachelor thesis, I try to specify these impacts focusing on the regional distribution of FDI in the Czech republic. In the introduction, there is generally characterized FDI, its factors and impacts on the host country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Viktor Květoň
  • Oponent: Eva Kačerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27194