Bc. Michael Chamráth

Bakalářská práce

Guerilla marketing- analysis of a practical example

Guerilla marketing- analysis of a practical example
Anotace:
Předmětem této práce jest fenomén guerilla marketingu jakožto inovativní a netradiční formy marketingu, která se zrodila relativně nedávno a stala se populárním nástrojem marketingu. Teoretická část představí pojmy z dané oblasti a popíše rozdíly mezi tradičním a guerilla marketingem. Praktická část ukáže několik případových studií guerillových kampaní včetně výsledků, které poté porovná a zároveň …více
Abstract:
The subject of this thesis is a phenomenon of guerrilla marketing, an innovative and unconventional form of marketing that emerged relatively recently and became a popular tool of marketing. The literature review introduces the terms and describes the differences between traditional and guerrilla marketing. Practical analysis presents several case studies of guerrilla marketing campaigns, including …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Anida Krajina
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management