Mgr. Barbora Gerlová

Diplomová práce

Nefarmakologické ošetřovatelské intervence v rámci preventivní strategie deliria na JIP/ARO

Non-pharmacological nursing interventions as part of preventive delirium strategies in Intensive care unit/Department of Anesthesiology and Resuscitation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na nefarmakologické ošetřovatelské intervence v rámci preventivní strategie deliria na JIP/ARO. Teoretická část práce zahrnuje charakteristický popis deliria, jeho epidemiologii, etiopatogenezi, dále popisuje příčiny, příznaky a rizikové faktory. Nejdůležitější kapitolou je prevence deliria a dalšími kapitolami jsou screeningová detekce deliria a jeho léčba. Empirická část …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on non-pharmacological nursing interventions as part of preventive delirium strategy in ICU / ARO. The theoretical part of the thesis includes a characteristic description of delirium, epidemiology, etiopathogenesis, and also describes the causes, symptoms and risk factors. The most important chapter is delirium prevention and other chapters are delirium screening and treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta