Lucie DOSTÁLOVÁ

Master's thesis

Evaluation de la production orale et le Cadre européen commun pour les langues

The evaluation of oral production and common european framework of reference for languages
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the oral performance of students, who should be of the A2, B1 levels according to the criteria of the Common European Framework of Reference for Languages. The aim of the thesis was to find out whether the 4th year's students and the 3rd year's students differentiate from each other in a significant way, and what problems arise with this language competence …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením mluveného projevu žáků, kteří mají dosahovat úrovně A2, B1 podle kritérií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Chtěli jsme se dozvědět, zda se žáci čtvrtého ročníku a žáci třetího ročníku od sebe výrazněji liší a jaké problémy vyvstávají u této jazykové kompetence. Teoretická část definuje mluvený projev jako jednu ze základních jazykových kompetencí …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013
Accessible from:: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Jitka Smičeková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Lucie. Evaluation de la production orale et le Cadre européen commun pour les langues. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta