Bc. Veronika Soldánová

Bakalářská práce

On the Issue of Abortions in John Irving's The Cider House Rules in the Context of American Society

On the Issue of Abortions in John Irving's The Cider House Rules in the Context of American Society
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou potratů v knize Johna Irvinga Pravidla moštárny z pohledu americké společnosti. Rozebírá jednotlivé postavy novely, klade důraz na jejich vztahy k tématice interrupce a rozebírá je na pozadí americké kultury. Cílem této závěrečné práce je poukázat na fakt, že John Irving využívá jak mužské, tak ženské postavy k reprezentaci doby kdy byly potraty ve Spojených Státech …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of abortions in John Irving's The Cider House Rules in the context of American society. It analyses individual novel characters, emphasises their attitudes to the topic of abortions and examines these relations on the background of American culture. The aim of the work is to point to the fact that John Irving uses both male and female characters to represent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta